Info over de registraties:

 

De Weigeringenregistratie via Formdesk is sinds juni 2017 beŽindigd en wordt in de PICE-W via MRDM voortgezet

De ĎOudertevredenheidí vragenlijst voor ouders van patiŽnten die op de ICK zijn opgenomen wordt sinds februari 2017 alleen nog online geregistreerd via PatientInvolved en MRDM. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen via de ICK waar hun kind lag een uitnodiging om hieraan mee te werken en hun positieve en negatieve ervaringen met de opname op de ICK naar keuze wel of niet anoniem te delen met de ziekenhuizen waarbij de uitkomsten in benchmarks aan de ziekenhuizen wordt aangeboden. Gewenste anonimiteit wordt via MRDM gegarandeerd.

 

Opmerkingen onderdelen PICE registratie:

Transport is alleen verplicht bij Herkomst/Bestemming buiten het eigen UMC

Herkomst/Bestemming buiten het eigen UMC is alleen verplicht als de patiŽnt direct van buiten het eigen UMC (eventueel via SEH en/of OK) op de PICU is opgenomen.

 

continue cpr(reanimatie) in PRISM: betreft de eerste 12 uur van de opname waarbij in die periode nooit langer dan 2 uur achtereen stabiele vitale waarden worden bereikt en derhalve niet vastgelegd dienen te worden in de PRISM, dat is mogelijk reden voor exclusie in berekening PRISM-SMR

waarden uit de stervensfase van de patiŽnt worden niet gebruikt in de PRISM. De PRISM gebruikt uitsluitend betrouwbare/gevalideerde waarden (Ďbij twijfel niet scorení) verenigbaar met leven en niet binnen 2 uur vůůr overlijden.

Heropname in de PRISM: betreft heropname binnen zelfde ziekenhuis-opnameperiode (ůůk langer dan 48 uur na voorafgaande IC opname)

 

PIM en PRISM maken alleen gebruik van gevalideerde waarden en in geval van twijfel is de instructie om die niet over te nemen cq te registreren.

 

mortaliteitsscores:

Vanaf 2017 Registratie PRISM2 vervangen door PRISM3-12u naast PIM3 en registratie ziekenhuis mortaliteit.

Sinds Update versie4 (2012) PIM3 aan de dataset toegevoegd naast de PIM2.

Vanaf september 2009 2009 PRISM3-24 geen verplicht registratie item meer maar blijft wel onderdeel dataset

Sinds 2007 kan PIM1nog steeds worden geregistreerd maar wordt sinds 2007 niet meer gebruikt in de rapportages en benchmark

Sinds 2006 de PIM2 en PRISM3-24 aan de registratie toegevoegd naast PIM1 en PRISM(2)

 

 

Definities en toelichting op dataset: PICE dataset