PICE


Doelstelling

Het opzetten van een permanente registratie van (geanonimiseerde) gegevens betreffende kinderen op een intensive care, waardoor
inzicht ontstaat in soort en ernst van hun ziekte, de behandeling en de uitkomst hiervan waarmee ook onderzoek kan worden gefaciliteerd na goedkeuring en behoudens de afspraken hierover in het Privacy regelement.

Het onderling vergelijken van de verschillende afdelingen (spiegelinformatie), welke kan leiden tot
aanpassingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Vervolgen en evalueren van beleidsveranderingen zoals afstemming met de neonatologie,
capaciteitsuitbreiding, het opzetten van een transport systeem en diagnose behandel combinaties (DBC)∑

Meewerken aan het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en richtlijnen voor een level 3 PICU door het verzamelen van kwaliteitsgegevens en performance indicatoren van de Nederlandse PICUís.

Deelname, Verplichting, Privacy


Deelname aan de PICE was tot 2012 verplicht in het kader van de WBMV artikel 8 en sinds 2012 verplicht volgens de veldnormen die in 2011 opdracht van de inspectie (IGZ) door de sectie intensive care voor kinderen (SICK) zijn opgesteld en geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Deelname aan de geanonimiseerde landelijke PICE registratie wordt gemeld aan ouders/verzorgers van de patiŽnten in de patiŽntenfolders

De registratie is bij oprichting gemeld bij de toenmalige Registratiekamer onder nummer 0-0043501

Privacy is gewaarborgd in het Privacy Regelement: zie ook pagina Stichting PICE